De BPM, als belasting voor personenauto’s en motorrijwielen geldt voor iedere in Nederland geregistreerde personen/bestelauto en motorrijtuig. Ooit ingevoerd in 1992 als opvolger van de “bijzondere verbruiksbelasting” welke sinds de jaren ’60 gold voor auto’s en andere producten van “buitensporige luxe”. Sinds 2005 valt ook de bestelauto onder de BPM regeling en door een toenemende aandacht voor milieu en verontreiniging is vanaf 2013 deze belasting gebaseerd op de CO2-uitstoot van een voertuig.

 

Voor de berekening van BPM op basis van CO2-uitstoot wordt een tabel aangehouden, ook wel de CO2-schijf, waarbij er verschillende belastingtarieven per schijf wordt geheven. Deze CO2-schijfgrenzen worden elk jaar herzien en aangepast. Voor benzineauto’s en dieselauto’s geldt sinds 2015 één tabel en voor de plug-in hybrides is er sinds 2017 een aparte tabel. Daar waar tussen 2010 en 2015 nog een vrijstelling bestond op de BPM voor auto’s met een uitstoot die minder was dan die van de laagste schijf, sinds 2015 geldt dat enkel nog voor de zogenaamde 0-emissie voertuigen, zoals de volledige elektrische en waterstof aangedreven auto’s.

Tip: https://easyimport.nl/bpm-berekenen-aangifte/

 

Dynamisch document

Ondertussen is het 2018 en zijn ook de tarieven en regelgeving omtrent de BPM en bijtelling weer aangepast. Volgende de Autobrief II, waarin de plannen voor de periode 2017 tot en met 2020 staan beschreven, worden de tarieven volgens een lagere CO2-uitstoot aangepast.

 

Overigens is de Autobrief II een dynamisch document waarvan de bepalingen niet vast staan en dus elk jaar kunnen worden aangepast en bijgesteld. De actuele BPM tarieven kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst waarbij ook de vrijstellingen staan benoemd, zoals de eerder genoemde 0-emissie voertuigen maar ook voertuigen die ouder zijn van 25 jaar. Voor dieselvoertuigen bestaat er echter weer een toeslag, welke u hier ook terug kunt vinden.

Leestip: https://easyimport.nl/auto-importeren/wat-kost-een-auto-importeren/

 

Voor import-auto’s geldt nog steeds de regeling dat je gebruik mag maken van het meest gunstige BPM tarief van de periode van eerste ingebruikname en het jaar van BPM aangifte. Het maakt daarbij niet uit waar de auto voor het eerst in gebruik is genomen, dit mag ook in Nederland zelf zijn geweest.